• SI-8005Q-TL

  雅创芯城(深圳)供应链有限公司

  2万
 • 雅创芯城 一家只做现货的芯城 QQ:4008755202QQ:4008755202
 • SI-8005Q-TL

  深圳市泽芯微科技有限公司

  1万
 • 成交 0 QQ:858777817QQ:859163776
 • SI-8005Q-TL

  深圳市诺信伟业科技发展有限公司

  1万
 • 成交 0 QQ:2250440012QQ:1275480017
 • SI-8005Q-TL

  深圳市讯顺达科技有限公司

  2万
 • 成交 0 QQ:2853673965QQ:2853673961
 • SI-8005Q-TL

  上海国宇实业有限公司

  1万
 • 成交 0 QQ:2880126300QQ:2880126302
 • SI-8005Q-TL

  深圳市森创利贸易有限公司

  1万
 • 成交 0 QQ:3487739119QQ:2395209110
加载更多